Daily Archives: November 12, 2018

Destinacions Turístiques Intel·ligents

Published by:

destinos turisticos inteligentes
destinos turisticos inteligentes

Descobrix quins factors són els que han impulsat la transformació dels destinacions turístiques tradicionals a Destinacions Turístiques Intel·ligents, analitzant el seu impacte sobre els distints agents que componen el sector turístic.

Preu: 39 euros.Reconeixement: 3 crèdits ECTS.
Matrícula: fins al 5 de desembre.Realització: del 10 de desembre al 25 de febrer.
Places: 90.Lloc: Moodle (UA CLOUD).