Daily Archives: November 12, 2020

Destinacions Turístiques Intel·ligents

Published by:

destinos turisticos inteligentes
destinos turisticos inteligentes

Descobrix quins factors són els que han impulsat la transformació dels destinacions turístiques tradicionals a Destinacions Turístiques Intel·ligents, analitzant el seu impacte sobre els distints agents que componen el sector turístic.

Preu: 39 euros.Reconeixement: 3 crèdits ECTS.
Matrícula: fins al 1/07/2021Realització: del 05/07/2021 al 30/07/2021.
Places: 90.Lloc: Moodle (UA CLOUD).