X

Noves tecnologies i internacionalització

3 crèdits - 30 hores
Matrícula: fins al 05/12/18
Places: 90 alumnes

Noves tecnologies aplicades a l’exportació i internacionalització de les empreses.

Preu: 39 euros. Reconeixement: 3 crèdits ECTS.
Matrícula: fins al 5 de desembre. Realització: del 10 de desembre al 25 de febrer.
Places: 90. Lloc: Moodle (UA CLOUD).

Aquest curs es realitzarà a través d’Internet en la plataforma Moodle d’UA Cloud. L’AVALUACIÓ consistirà en el lliurament d’una activitat de forma presencial en les dates i hores que us indicarem a l’inici dels cursos.

Programa del curso:

Idioma del curso: español  

Mòdul 1: Introducció al comerç internacional
Un primer acostament sobre la importància del comerç internacional: causes, conseqüències i motius per a començar una activitat internacional.

Mòdul 2: Estratègies d’entrada en els mercats internacionals

Les característiques del mercat interior europeu analitzada de forma exhaustiva. Descobreix les característiques del mercat comú més gran del planeta.

Mòdul 3: Contractació i fiscalitat internacional
Des del punt de vista del dret, el comerç internacional guarda un conjunt de característiques que són necessàries aprendre abans de llançar-te a l’activitat comercial.

Mòdul 4: Contractació Internacional i Comerç Exterior
Descobreix com les noves tecnologies i les possibilitats en la nova economia potencien les exportacions des d’un punt de vista empresarial.

Mòdul 5: Aplicacions tecnològiques per al comerç exterior

S’introduirà el concepte de Long Tail i l’impacte que ha suposat aquest fenomen sobre la viabilitat econòmica de les empreses i com ha modificat les pautes de comportament.